Trung Quốc nóng bán nóng ớt đỏ nước sốt ớt dán sốt ớt cay

Trung Quốc nóng bán nóng ớt đỏ nước sốt ớt dán sốt ớt cay

Chili paste, nước sốt ớt, sốt ớt, sốt paprika nóng, ớt nóng khác nhau, với hạt hoặc không có hạt, với thịt bò hoặc không có thịt bò, hương vị khác nhau và phong cách ớt đỏ nóng dán

Chat Now