Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Di chuyển cây giống hạt tiêu ở quận Mong Kok là không thích hợp
Mar 02, 2016

Hiện nay, bởi vì một số nông dân trong nhà kính có không được được xóa, và hạt tiêu nóng cây giống phát triển sớm, để tránh cây giống leggy và di chuyển cây con ở quận Mong Kok đã được thông qua, đặc biệt là nhiều người trong số cây giống đã phát triển 6-8 lá. Về vấn đề này, các nhà báo rằng cách này không phải là một ý tưởng tốt.

Trước tiên, di chuyển cây giống gốc cắt cây giống phần mở rộng có thể gây ra rễ đến lão hóa, khả năng tái sinh, ảnh hưởng đến sự phát triển cây giống sau khi trồng. Giai đoạn cây giống là tinh vi và dễ vỡ nhất gốc, loại bỏ cây giống ươm trong đất mềm, ít rễ, nhưng rễ vẫn sẽ có rất nhiều thiệt hại. Loại bỏ các cây giống tuổi đã được mở rộng, dễ dẫn đến các gốc rễ của lão hóa, tái tạo năng lực, sự tăng trưởng chậm sau khi trồng, phát triển yếu.